Jak Cię widzą, tak Cię piszą Luty 22, 2016

Istnieje wiele czynników mających niebagatelny wpływ na kreowanie wizerunku firmy, a co z tym nieuchronnie związane na wywieranie oczekiwanych reakcji wśród potencjalnych konsumentów. Owe czynniki można rozdzielić na kilka części, z których każda składa się z poszczególnych elementów. Tożsamość firmy W najprostszym ujęciu tożsamość firmy to kompleks własności, decydujących o jej unikatowości, czy nietuzinkowości na […]

Comments (0) Read more